Synonymer till rapportera

anmäla, ange, inregistrera, kungöra, meddela, berätta, förkunna, offentliggöra, underrätta, uppge, utlysa, avisera, delge, informera, tillkännage, varsko