Synonymer till rank

klass, kategori, rang, slag, sort, stånd, typ, årskurs, ställning, vinglig, grad, läge, pose, position, stativ, status, ståndpunkt, synpunkt, åsikt, ostadig