Synonymer till ramma

krocka, kollidera, krascha, sammanstötning, smälla, stöta ihop, stöta samman