Synonymer till rak

frank, rättfram, uppriktig, ärlig, inte sned, oböjd, rät, tydlig, oförbehållsam, rakt, öppen, begriplig, distinkt, explicit, fattbar, klar, kännbar, markant, omisskännlig, påfallande, självklar, skarp, solklar, tydligt, uppenbar, utpräglad, uttrycklig, sann, sannigsenlig, sanningsenlig, hederlig, hederligt, hedersam, honest, pålitlig, rakryggad, redlig, rättrådig, tala sanning