Synonymer till radera

förinta, destruera, döda, förstöra, göra slut på, krossa, pulvrisera, smula sönder, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, utrota, sudda, förgöra, utradera