Synonymer till rörelse

affär, butik, förhållande, handel, handelsbod, shop, affärsverksamhet, affärsrörelse, firma, företag, aktivitet, förehavande, sysselsättning, verksamhet, fart, hastighet, speed, tempo, förflyttning, flytta, transfer, transferering, transport, överföring, liv, midja, oljud, rabalder, resa, stoj, ståhej, business, syssla