Synonymer till röja

festa, fira, kalasa, svira, härja, plundra, rensa, sanera, tömma, riva, klösa, rasera, raspa, rocka, städa, ta bort, yppa, feja, rengöra, skura, avlägsna, avverka, deleta, eliminera, reducera, slopa, ta dän, undanröja, undanskaffa, avslöja, nämna