Synonymer till rådslag

diskussion, debatt, ordbyte, ordväxling, samtal, överläggning, förhandling, möte, konferens, kontakt, meeting, rendezvous, samling, sammankomst, sammanträde, session, träff, träffar