Synonymer till rådpläga

överlägga, diskutera, dryfta, resonera