Synonymer till rådande

aktuell, gällande, innevarande, modern, nuvarande, populär, pågående, befintlig, existerande, föreliggande, förhärskande, dominerande, gängse, angående, avseende, beträffande, giltig, ifrågavarande, sedvanlig, vanlig