Synonymer till rättsregel

bestämmelse, fastställande, föreskrift, förordning, klausul, regel, regler, stadga