Synonymer till rättsfall

mål, destination, destinationsort, dialekt, finish, föresats, intention, koncept, mat, mening, målsättning, riktpunkt, rättegång, slutpunkt