Synonymer till rättmätig

befogad, berättigad, legitim, rimlig, välgrundad, sann, vederbörlig, korrekt, oförfalskad, reell, riktig, riktigt, sanningsenlig, uppriktig, verklig, verklighetsbaserad, äkta, ärlig, passande