Synonymer till rättfram

frank, rak, uppriktig, ärlig, oförbehållsam, inte sned, oböjd, rät, tydlig, rakt, öppenhjärtig, öppen, sann, sannigsenlig, sanningsenlig, farbar, meddelsam, offentlig, på vid gavel, tillgänglig, tillmötesgående, vidsträckt, vidsynt, öppet