Synonymer till rättfärdigad

legitim, befogad, berättigad, laglig, tillåten