Synonymer till rätta till

avhjälpa, reparera, åtgärda, korrigera, justera, passar, rätta, ändra