Synonymer till rätt så

ganska, nästan, någorlunda, någotsånär, relativt, sådär, tämligen