Synonymer till räls

spår, antydan, avtryck, bana, ledtråd, märke, skåra, slinga, tecken, tillstymmelse, vittring