Synonymer till rädsla

bävan, fasa, fruktan, oro, skräck, ångest, farhåga, frukta, misstanke, ängslan, räddhåga, fobi, terror, kval, nervositet, olust, vånda