Synonymer till pulvrisera

förinta, destruera, döda, förstöra, göra slut på, krossa, radera, smula sönder, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, utrota, söndersmula, pulverisera, förgöra