Synonymer till pulverisera

krossa, demolera, förgöra, förinta, förstör, förstöra, knäcka, kvadda, mosa, panga, slå sönder, smula sönder, tillintetgöra, trycka sönder, söndersmula, pulvrisera