Synonymer till publicering

släppa, utfärdande, utgivning, befria, frige, frigöra, lossa, lösgöra, publicera, release, publikation