Synonymer till publicera

kungöra, anmäla, deklarera, offentliggöra, proklamera, pålysa, meddela, tillkännage, släppa, trycka, befria, frige, frigöra, lossa, lösgöra, publicering, release, prägla