Synonymer till provisorisk

temporär, tillfällig, kortvarig, övergående, kortlivad, momentan, sporadisk, sällan