Synonymer till provins

landsdel, område, area, areal, block, distrikt, domän, gebit, gren, kvarter, plats, platts, region, revir, sektion, sektor, territorium, trakt, yta, zon