Synonymer till prov

examination, prövning, tentamen, undersökning, exempel, föredöme, experiment, förlaga, mall, försök, ansats, pröva, test, kunskapskontroll, skrivning, tenta, granskning, prova, utprovning