Synonymer till protokoll

antecedentia, redogörelse, register, berättelse, beskrivning, deklaration, framställning, förklaring, presentation, rapport, rapportering, redovisning, skildring, utläggning, utsago, förteckning, index, innehållsförteckning, katalog, liggare