Synonymer till proportion

förhållande, affär, frändskap, omständighet, relation, omfattning, grad, storlek, utsträckning, vidd, storleksförhållande