Synonymer till progress

fortskridande, fortgående, fortlöpande, kontinuerlig, progressiv, framsteg, avancemang, förbättring, framåtskridande, utveckling, begrepp, evolution, framtagning, progression, skeende