Synonymer till processa

bearbeta, behandla, forma, ombilda, omforma, påverka, handlägga, pröva, traktera, vårda