Synonymer till process

bearbetning, förfaringssätt, förfarande, metod, procedur, tillvägagångssätt, förlopp, händelse, skeende, operation, ingrepp, rutin, utvecklingsskede, utveckling