Synonymer till procedur

förfarande, förfaringssätt, metod, skeende, tillvägagångssätt, process, förlopp, händelse, rutin, bearbetning, operation, utvecklingsskede, arbetsgång, slentrianmässig, vana, vanemässig, utveckling