Synonymer till primitiv

enkel, alldaglig, banal, elementär, lätt, okomplicerad, oproblematisk, simpel, spartansk, torftig, vardaglig, outvecklad