Synonymer till presumtion

antagande, förmoda, förmodan, hypotes, tror