Synonymer till presumera

förmoda, ana, anta, antaga, antagande, antar, supponera, tro