Synonymer till prestera

frambringa, alstra, framkalla, framställa, producera, skaffa, skapa, åstadkomma, klara av, behärska, hantera, mäkta, uppnå, utföra, uträtta, begå, effektuera, förrätta, genomföra, göra, verkställa, vidta, fixa, företa, handla, genomdriva, uppbringa, vålla