Synonymer till presentera

framföra, förmedla, leverera, säga, uppträda, uppvisa, uttrycka, framlägga, lägga fram, introducera, införa, inleda, lansera, presentation, framförande, framläggning, framställning, redogörelse, visa, bevisa, exponera, indikera, lotsa, låt, peka, påvisa