Synonymer till presentation

framförande, uppträdande, framläggning, framställning, beredning, framtagning, produktion, redogörelse, tillverkning, presentera, framföra, framlägga, introducera, lägga fram, uppvisa, visa, berättelse, beskrivning, deklaration, förklaring, protokoll, rapport, rapportering, redovisning, skildring, utläggning, utsago