Synonymer till premiss

villkor, förbehåll, förutsättning, klausul, krav, kriterium, parametrar