Synonymer till precisera

begränsa innebörden, definiera, avgränsa, förklara, beskriv, beskriva, förtydliga, illustrera, klargöra, klarlägga, redogöra, tydliggöra, utlägga, belysa, undersöka, deklarera, utreda, specificera, vara exakt