Synonymer till praxis

bruk, andvändning, användning, drift, fabrik, hantering, kutym, nyttjande, sed, seder, sedvänja, tillämpning, vana, vanligt förekommande, vedertaget, tradition, användande, applicering, praktik