Synonymer till prövning

examination, prov, tentamen, undersökning, luttring, svårighet, test, utredning, bekymmer, besvär, bryderi, hinder, knipa, krångel, möda, problem, trassel, trubbel, trångmål, vansklighet, försök, granskning, kunskapskontroll, prova, utprovning