Synonymer till präst

kyrkoherde, pastor, prelat, predikant, förkunnare