Synonymer till prägla

forma, bearbeta, bilda, dana, formge, gestalta, konstruera, skapa, skulptera, stöpa, utveckla, inpränta, känneteckna, karakterisera, utmärka, trycka, publicera