Synonymer till potens

förmåga, fallenhet, kapacitet, kompetens, potential, resurs, skicklighet, talang, prestationsförmåga