Synonymer till position

befattning, post, ämbete, läge, lokalisering, plats, sits, situation, status, ställning, tillstånd, placering, placera, stationering, område, ställe, trakt, utrymme, ståndpunkt, lokal, grad, pose, rang, rank, stativ, synpunkt, åsikt, förhållningssätt, hållning, ställningstagande