Synonymer till porträttera

avbilda, kopiera, rita av, skissa, återge, skildra, beskriva, utmåla, återberätta, återgiva