Synonymer till ponera

anta, antaga, förmoda, förmodan, förutsätta, gissa, tro, antar, förmodar, föreställ, tänka efter, fundera, reflektera