Synonymer till plats

läge, lokalisering, position, sits, situation, status, ställning, tillstånd, område, area, areal, block, distrikt, domän, gebit, gren, kvarter, platts, provins, region, revir, sektion, sektor, territorium, trakt, yta, zon, placering, placera, stationering, ställe, utrymme, befattning, ståndpunkt, lokal, bygd, grannskap, nejd, omgivning, omnejd, ort, sfär, spelrum, svängrum