Synonymer till planera

förbereda, bana väg för, preparera, rusta, koka ihop, ordna, administrera, arrangera, fixa, greja, gruppera, indela, inrätta, klassificera, ombestyra, ombesörja, organisera, ranka, reda, sortera, strukturera, system, systematisera, anordna, planlägga, planering, utforma